Logo
zákaznická podpora
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.

 
POŠTOVNÉ NAD 1500,-KČ
PO ČR ZDARMA

 

Reklamace zboží

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

 1. Stáhněte si formulář: Formulář pro reklamaci.
 2. Formulář vyplňte a společně se zbožím a fakturou zašlete na adresu Andrea Kalivodová, Trávnická 401, 685 01 Bučovice. Poštovné platí kupující. 
 3. Po doručení zboží Vás písemně informujeme na email uvedený ve formuláři. V emailu bude přiložen reklamační protokol.

Reklamace zboží se řídí reklamačním řádem, který je nedílnou součástí obchodním podmínek.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Reklamace se řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen "OZ") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace").

2. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem. 

3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.

4. Kupující od prodávajícího po uzavření smlouvy obdrží daňový doklad, který slouží k uplatnění reklamace.

5. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takové zboží od dopravce převzít. 

6. Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat.

7. Reklamované zboží kupující zašle na adresu Andrea Kalivodová, Trávnická 401, 685 01 Bučovice. K reklamovanému zboží přiloží formulář pro reklamaci zboží poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.

8. Kupující-spotřebitel je povinen prokazatelným způsobem doložit, že zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Rinascimento Rina.

9. Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují na případy, kdy poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží,
 • živelnou katastrofou,
 • prokazatelně nesprávým používáním,
 • užívání s rozporu s návodem k použití, ošetření a údržby,
 • užíváním v rozporu s obecně známýmipravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v nevhodných podmínkách,
 • pokud předložený daňový doklad vykazuje zjevné známky provedených změn údajů.

10. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým používáním. 

11. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží, v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

12. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.

13. Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v OZ a Zákoně. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné v okamžiku, kde je mu předáno nebo doručeno prohlášení o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinnyvrátit vše, co si na jejím základě poskytly. 

14. Kupujícímu-spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění závady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůta počíná běžet následující den po uplatnění reklamace. 

15. Při uplatnění reklamce obdrží kupující písemné potvrzení - reklamační protokol. 

16. Kupující je povinen zboží k reklamaci předat čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami. Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti nebo v případě, že zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

17. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím SMS nebo e-mailem. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob  vyřízení reklamce, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.